Krzyżówka z koronawirusem

Klikając na numer w wybranej kratce wyświetlisz objaśnienie do hasła. Aby wyświetlić kolejną literę podpowiedzi, kliknij przycisk "Podpowiedź". Po wpisaniu hasła kliknij "Zatwierdź". Pamiętaj, że każda podpowiedź, to mniej zdobytych punktów. Po zakończeniu rozwiązywania kliknij na dole strony przycisk "Sprawdź wyniki" aby zweryfikować swoje odpowiedzi. 1    2      3     4             5              
                             6      
            7       8        9      10        
 11    12                  13                
14                  15            16         
    17                   18              
                                 
   19    20          21         22               
       23                            
   24                       25       26      
 27         28         29    30                  
                          31    32       
                    33               
     34                             35   
                36                   
     37                              
 38                39        40     41           
42            43                         
                                 
    44                     45            
               46                    
                       47         48     
   49              50     51            52       
                       53            
54   55     56    57          58      59            60       
                          61         
 62                 63                   
            64               65          
66        67                             
                      68             
   69            70                      
                      71             
     72           73